Gewijzigd amendement van de leden Waltmans en Van der Lek, ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 11 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 15

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN WALTMANS EN VAN DER LEK, TER VERVANGING VAN DAT. GEDRUKT ONDER NR. 11 Ontvangen 26 januari 1977

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1.2 wordt na het eerste lid een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende: 2. Alle Nederlanders worden in Nederland toegelaten; zij kunnen niet worden uitgezet.

Waltmans Van der Lek

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,14200 (R1048), nr. 15

 
 
 

2.

Meer informatie