Nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 14

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 januari 1977

In het onder artikel II voorgestelde artikel 1.2, vierde lid, wordt in plaats van «bij of krachtens de wet bepaald» gelezen: bij de wet bepaald.

De Staatssecretaris van Justitie, H. J. Zeevalking De Minister van Binnenlandse Zaken, W. F. de Gaay Fortman

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,14200 (R 1048), nr. 14

 
 
 

2.

Meer informatie