Amendement van het lid Van der Lek - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 13

AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEK

Ontvangen 25 januari 1977

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: In artikel 1.2, tweede lid, wordt de punt aan het slot vervangen door een puntkomma en wordt toegevoegd: collectieve uitzetting van vreemdelingen is niet mogelijk.

Toelichting Het argument, dat collectieve uitzetting niet plaats vindt, is geen goede grond om een dergelijke bepaling niet in de Grondwet op te nemen.

Van der Lek

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,14200 (R 1048), nr. 13

 
 
 

2.

Meer informatie