Eindverslag - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr.9

EINDVERSLAG Vastgesteld 19 januari 1977

De bijzondere commissie Grondwet/kieswet is van oordeel, dat met de gewisselde stukken de openbare beraadslaging voldoende is voorbereid.

De voorzitter van de commissie, VanThijn De griffier van de commissie, De Beaufort

1 Samenstelling, Franssen (PvdA), Bakker (CPN), Jongeling (GPV), Tilanus (CHU), Koekoek (BP), Abma (SGP), Groensmit-van der Kallen (KVP), Van Mierlo (D'66), Van Thijn (PvdA), voorzitter, Wiegel (VVD), Geurtsen (VVD), Veerman (ARP), Van der Lek (PSP), Kappeyne van de Coppello (VVD), Stoffelen (PvdA), Van der Sanden (KVP), Waltmans (PPR), De Kwaadsteniet (ARP), De Vries (PvdA), Lückers-Bergmans (KVP), Staneke(DS'70).

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,14200 (R 1048), nr. 9

 
 
 

2.

Meer informatie