Verslag van de staten van de nederlandse antillen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de toelating, uitzetting en uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 8

VERSLAG VAN DE STATEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Ontvangen 14 januari 1977

De bespreking van het onderhavige ontwerp van Rijkswet heeft dezerzijds tot geen bedenkingen aanleiding gegeven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 7de januari 1977.

De Rapporteur, A. F. Nita

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,14200 (R 1048), nr. 8

 
 
 

2.

Meer informatie