Nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot opneming in de Grondwet van een bepaling inzake andere territoriale openbare lichamen in plaats van provincies of gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 7

NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 18 januari 1977

In artikel I wordt in plaats van «de artikelen II en III» gelezen: artikel II.

Toelichting Deze wijziging strekt tot verbetering van een misstelling in het wetsontwerp.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, J.M.denUyl De Minister van Binnenlandse Zaken, W. F. de Gaay Fortman

Tweede Kamer, zitting 1976-1977,13992, nr. 7

 
 
 

2.

Meer informatie