13992 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot opneming in de Grondwet van een bepaling inzake andere territoriale openbare lichamen in plaats van provincies of gemeenten

Dit wetsvoorstel werd op 11 augustus 1976 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken, De Gaay Fortman i.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is ingetrokken tijdens de behandeling in de Eerste Kamer.

2.

Kerngegevens

Ingediend
11 augustus 1976

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot opneming in de Grondwet van een bepaling inzake andere territoriale openbare lichamen in plaats van provincies of gemeenten

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken, W.F. de Gaay Fortman i

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van wijziging ingediend.

4.

Moties

Bij dit dossier werd in de Eerste Kamer een motie ingediend.

5.

Documenten

(11 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

2 15 april 1981, brief, nr. 9     KST13992N9K2
Brief houdende intrekking van het wetsontwerp
 
1 6 mei 1980, stemming(en), Blz. 575 - 612     060580 1 2
De stemming over de motie-Wiebenga c.s., waarin de Regering wordt verzocht wetsontwerp nr. 13992 in te trekken (gedrukt stuk Eerste Kamer, zitting 1979-1980, nr. 11c). - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 06 mei 1980 orde 2
vergadering: 6 mei 1980
 
1 22 april 1980, motie, 13995, nr. 11c     KST13995N11cK1
Motie van het lid Wiebenga C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening in aangelegenheden, waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokke, alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen
 
2 11 september 1978, eindverslag, nr. 8     KST13992N8K2
Eindverslag
 
2 18 januari 1977, nota van wijziging, nr. 7     KST13992N7K2
Nota van wijziging
 
2 18 januari 1977, memorie van antwoord, nr. 6     KST13992N6K2
Memorie van antwoord
 
2 9 november 1976, voorlopig verslag, nr. 5     KST13992N5K2
Voorlopig verslag
 
2 11 augustus 1976, bijlage(n), nr. 4     KST13992N8K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 11 augustus 1976, memorie van toelichting, nr. 3     KST13992N3K2
Memorie van toelichting
 
2 11 augustus 1976, koninklijke boodschap, nr. 2     KST13992N2K2
Ontwerp van wet
 
2 11 augustus 1976, koninklijke boodschap, nr. 1     KST13992N1K2
Koninklijke boodschap
 

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.