Verslag van de staten van de nederlandse antillen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr.6

De vroegere stukken zijn gedrukt in de zitting 1975-1976

VERSLAG VAN DE STATEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Ontvangen 18 november 1976

Aan de Heer Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal De bespreking van het onderhavige ontwerp van Rijkswet heeft dezerzijds tot geen bedenkingen aanleiding gegeven. Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 12de november 1976.

De Rapporteur, A.F. Nita

Tweede Kamer, zitting 1976-1977, 13957(R 1039), nr. 6

 
 
 

2.

Meer informatie