13957 (R1039) - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2

Dit wetsvoorstel werd op 15 juni 1976 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken, De Gaay Fortman i.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 28 juni 1979.

2.

Kerngegevens

Ingediend
15 juni 1976

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken, W.F. de Gaay Fortman i

3.

Documenten

(12 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 26 juni 1979, stemming(en), Blz. 1151 - 1218     260679 1 15
De stemming over het ontwerp van (rijks)wet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en ... - Handelingen Eerste Kamer 1978-1979 26 juni 1979 orde 15
vergadering: 26 juni 1979
 
1 29 mei 1979, eindverslag, nr. 109     KST13957N109K1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en de hoge colleges van staat
 
1 8 februari 1977, behandeling, 13872, 13873, Blz. 325 - 362     080277 1 4
De voortzetting van de behandeling van het Voorstel van de heer De Geer van Oudegein c.s. (gedrukt stuk Eerste Kamer, zitting 1976-1977, nr. 55), conform het bepaalde in artikel 14 van het Reglement v... - Handelingen Eerste Kamer 1976-1977 08 februari 1977 orde 4
vergadering: 8 februari 1977
 
1 8 februari 1977, behandeling, 13872, 13873, Blz. 325 - 362     080277 1 2
De behandeling van het Voorstel van de heer De Geer van Oudegein c.s. (gedrukt stuk Eerste Ka mer, zitting 1976-1977, nr. 55), conform het bepaalde in artikel 14 van het Reglement van Orde der Kamer, ... - Handelingen Eerste Kamer 1976-1977 08 februari 1977 orde 2
vergadering: 8 februari 1977
 
1 1 februari 1977, nr. 55 Herdruk     KST13957N55 HerdrukK1
Voorstel van de heer De Geer van Oudegein C.S.
 
1 1 februari 1977, nr. 55     KST13957N55K1
Voorstel van de heer De Geer van Oudegein C.S.
 
2 9 december 1976, behandeling, Blz. 1941 - 2009     091276 2 8
De behandeling van het ontwerp van rijkswet tot Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1... - Handelingen Tweede Kamer 1976-1977 09 december 1976 orde 8
vergadering: 9 december 1976
 
2 18 november 1976, verslag, nr. 6     KST13957N6K2
Verslag van de staten van de nederlandse antillen
 
2 15 juni 1976, koninklijke boodschap, nr. 2     KST13957N2K2
Ontwerp van rijkswet
 
2 15 juni 1976, koninklijke boodschap, nr. 1     KST13957N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 1 januari 1975, bijlage(n), nr. 5     KST13957N5K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 1 januari 1975, memorie van toelichting, nr. 3     KST13957N3K2
Memorie van toelichting
 

4.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.