De behandeling van het ontwerp van rijkswet tot Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1... - Handelingen Tweede Kamer 1976-1977 09 december 1976 orde 8

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is de behandeling van het ontwerp van rijkswet tot Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het doen vervallen van de artikelen 1 en 2 (13957, R 1039). Het ontwerp van rijkswet wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie