Nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de justitie

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 9

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 19 november 1980

In het onder artikel II voorgestelde artikel 6.1., eerste lid, wordt in plaats van «en schuldvorderingen» gelezen: en over schuldvorderingen.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., J. de Ruiter

De Staatssecretaris van Justitie, E. A. Haars Tweede Kamerzitting 1980-1981, 16162, nr.9

 
 
 

2.

Meer informatie