Nota van verbetering - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de justitie

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 7

NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 27 oktober 1980

In het voorlopig verslag (stuk nr. 6) moet op blz. 12 in de derde volle alinea waarboven staat Artikel 6.8 (toetsing aan de Grondwet) in de vierde regel van onderen i.p.v. «Grondwet» gelezen worden «wet».

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16162, nr. 7

 
 
 

2.

Meer informatie