Amendement van het lid Patijn - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 17

AMENDEMENT VAN HET LID PATIJN Ontvangen 20 januari 1981

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 4.2.a, eerste lid, wordt na «Raad van State» ingevoegd: en zijn af­delingen.

Toelichting Nu in de Grondwet een Afdeling wetgeving van de Raad van State naast de plenaire Raad wordt voorzien, is het noodzakelijk uitdrukkelijk in de Grondwet te bepalen dat de wet de bevoegdheidsverdeling tussen de Raad in pleno en de afdeling wetgeving ter zake van de advisering over wetgeving moet vastleggen.

Patijn

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16040 (R 1141), nr. 17

 
 
 

2.

Meer informatie