Verslag van de staten van de nederlandse antillen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en vaste colleges van advies en bijstand

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 12

VERSLAG VAN DE STATEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Ontvangen 15 december 1980

De bespreking van het onderhavige ontwerp van Rijkswet heeft dezerzijds tot geen bedenkingen aanleiding gegeven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 1ste december 1980.

De Rapporteur, P. Bislip

Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16040 (R 1141), nr. 12

 
 
 

2.

Meer informatie