Stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op onaan... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 17 juni 1980 orde 17

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Aan de orde is stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam (16086).

Het wetsontwerp wordt, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stenv ming aangenomen.

 
 
 

2.

Meer informatie