16086 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam

Dit wetsvoorstel werd op 5 maart 1980 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Van Agt i, de minister van Binnenlandse Zaken, Wiegel i, en de minister van Justitie, De Ruiter i.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 17 december 1980.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam i.

2.

Kerngegevens

Ingediend
5 maart 1980

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, A.A.M. (Dries) van Agt i
De minister van Binnenlandse Zaken, H. (Hans) Wiegel i
De minister van Justitie, J. (Job) de Ruiter i

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werd een nota van verbetering ingediend.

4.

Documenten

(12 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 16 december 1980, stemming(en), 16131, 14213, Blz. 271 - 314     161280 1 8
De stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op o... - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 16 december 1980 orde 8
vergadering: 16 december 1980
 
1 2 december 1980, behandeling, 15046, 15047, 15048, 15049, 15468, 15575, 15681, 16131, 14213, Blz. 195 - 232     021280 1 4
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de regeling van delen van het ... - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 02 december 1980 orde 4
vergadering: 2 december 1980
 
1 4 september 1980, eindverslag, nr. 138     KST16086N138K1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
2 17 juni 1980, stemming(en), Blz. 5385 - 5440     170680 2 17
Stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op onaan... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 17 juni 1980 orde 17
vergadering: 17 juni 1980
 
2 12 juni 1980, behandeling, 15047, 16131, 15048, 15575, 15681, Blz. 5335 - 5384     120680 2 6
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepa lingen betreffende de we... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 12 juni 1980 orde 6
vergadering: 12 juni 1980
 
2 21 mei 1980, nota, nr. 8     KST16086N8K2
Nota naar aanleiding van het verslag
 
2 17 april 1980, verslag, nr. 7     KST16086N7K2
Verslag
 
2 18 maart 1980, nota van verbetering, nr. 6     KST16086N6K2
Nota van verbetering
 
2 5 maart 1980, bijlage(n), nr. 4     KST16086N5K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 5 maart 1980, memorie van toelichting, nr. 3     KST16086N3K2
Memorie van toelichting
 
2 5 maart 1980, koninklijke boodschap, nr. 2     KST16086N2K2
Ontwerp van wet
 
2 5 maart 1980, koninklijke boodschap, nr. 1     KST16086N1K2
Koninklijke boodschap
 

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.