16640, nr. 7 - Amendement Patijn - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het voorzitterschap van de verenigde vergadering der Staten-Generaal

Dit amendement op het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het voorzitterschap van de verenigde vergadering der Staten-Generaal werd op 17 maart 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Schelto Patijn (PvdA).
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Nr.7 AMENDEMENT VAN HET LID PATIJN Ontvangen 17 maart 1981 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: Artikel III vervalt.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

2 17 maart 1981, amendement, nr. 7     KST16640N7K2
Amendement van het lid Patijn
 

2.

Dossier