16640, nr. 6 - Amendement De Kwaadsteniet c.s. over voorzitter uit de leden van de Verenigde Vergadering - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het voorzitterschap van de verenigde vergadering der Staten-Generaal

Dit amendement op het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake het voorzitterschap van de verenigde vergadering der Staten-Generaal werd op 16 maart 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Willem de Kwaadsteniet (CDA).
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID DE KWAADSTENIET CS. Ontvangen 16 maart 1981 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel II wordt artikel 3.1.12a als volgt gelezen: De kamers in verenigde vergadering benoemen uit de leden een voorzitter. De Kwaadsteniet Patijn Brinkhorst M.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

2 16 maart 1981, amendement, nr. 6     KST16640N6K2
Amendement van het lid De Kwaadsteniet C.S.
 

2.

Dossier