16036, nr. 16 - Amendement De Kwaadsteniet en Van Thijn over vervallen van 'mede' - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Dit amendement op het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign werd op 19 januari 1981 ingediend door de Tweede Kamerleden Willem de Kwaadsteniet (CDA) en Ed van Thijn (PvdA).
 
De toelichting van de indieners luidt als volgt:
 

Nr. 16 AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE KWAADSTENIET EN VAN THIJN Ontvangen 19 januari 1981 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In artikel li vervalt in artikel 2.2.6. «mede». De Kwaadsteniet VanThijn Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16036 (R 1139), nr.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

2 19 januari 1981, amendement, nr. 16     KST16036N16K2
Amendement van de leden De Kwaadsteniet en Van Thijn
 

2.

Dossier