16036, nr. 11 - Amendement Waltmans over het vervallen van 'mede' - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Dit amendement op het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign werd op 13 januari 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Henk Waltmans (PPR).
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Door verandering in de volgorde van de ondertekende personen wordt tot uitdrukking gebracht dat eerst vast dient te staan dat de Ministeriële verant­woordelijkheid van het besluit op zich genomen wordt, alvorens de Koning zijn handtekening kan plaatsen. De handtekening van de Koning vormt als het ware het sluitstuk waarmede hij verklaart dat er geen beletsel is het be­sluit te publiceren en er rechtskracht aan te verlenen. Het woord «mede» kan komen te vervallen, aangezien dit geen enkele functie (meer) heeft. Waltmans Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16036 (R 1139), nr.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

2 13 januari 1981, amendement, nr. 11     KST16036N11K2
Amendement van het lid Waltmans
 

2.

Dossier