16036, nr. 10 - Amendement Van Thijn - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign

Dit amendement op het wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling inzake de ministerraad alsmede tot wijziging van de bepaling inzake het contraseign werd op 9 januari 1981 ingediend door het Tweede Kamerlid Ed van Thijn (PvdA).
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Deze formulering komt overeen met de oorspronkelijke tekst van het voor­stel zoals het aan de Raad van State is voorgelegd en nadien gewijzigd is in­gediend. Zij sluit beter aan bij de bedoeling van het wetsontwerp om aan de positie van de ministerraad als zelfstandig orgaan binnen ons staatkundig bestel een grondwettelijke basis te geven die ook recht doet aan de toegeno­men betekenis van de collectieve ministeriële verantwoordelijkheid voor het algemeen regeringsbeleid. VanThijn Tweede Kamer, zitting 1980-1981,16036 (R 1139), nr.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Documenten

2 9 januari 1981, amendement, nr. 10     KST16036N10K2
Amendement van het lid Van Thijn
 

2.

Dossier