Nota van verbetering - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet strekkende tot opneming van een bepaling betreffende het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr.6

NOTA VAN VERBETERING Ontvangen 18 maart 1980

In de bijlagen bij de memorie van toelichting (stuk nr. 14) moet op blz. 15 bij de ondertekening in plaats van «De Staatssecretaris van Justitie» worden gelezen: De Ministervan Justitie.

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,16086, nr. 6

 
 
 

2.

Meer informatie