Eindverslag - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende de instelling van een of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 11

EINDVERSLAG Vastgesteld 26 augustus 1980

De bijzondere commissie is van oordeel, dat met de gewisselde stukken de openbare beraadslaging voldoende is voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Van Thijn De griffier van de commissie, De Beaufort

1 Samenstelling: Bakker (CPN), Abma (SGP), Van Thijn (PvdA), voorzitter, Geurtsen (VVD), Veerman (CDA), Rietkerk (VVD), Roethof (PvdA), Haas-Berger (PvdA), Kappeyne van de Coppello (VVD), ondervoorzitter, Stoffelen (PvdA), Van der Sanden (CDA), Kosto (PvdA), Salomons (PvdA), Aarts (CDA), Waltmans (PPR), Patijn (PvdA), De Vries (PvdA), De Kwaadsteniet (CDA), Van den Broek (CDA), Van der Burg (CDA), Faber (CDA), Brinkhorst ID'66), Nijpels(VVD).

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,16057, nr. 11

 
 
 

2.

Meer informatie