16057 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende de instelling van een of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen

Dit wetsvoorstel werd op 12 februari 1980 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Van Agt i, de minister van Binnenlandse Zaken, Wiegel i, en de staatssecretaris van Justitie, Haars i.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 12 februari 1981.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende de instelling van een of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen i.

2.

Kerngegevens

Ingediend
12 februari 1980

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende de instelling van een of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, A.A.M. (Dries) van Agt i
De minister van Binnenlandse Zaken, H. (Hans) Wiegel i
De staatssecretaris van Justitie, E.A. (Bert) Haars i

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging en twee amendementen ingediend.

4.

Documenten

(18 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 10 februari 1981, stemming(en), Blz. 385 - 418     100281 1 2
De stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende de instelling ... - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 10 februari 1981 orde 2
vergadering: 10 februari 1981
 
1 3 februari 1981, behandeling, Blz. 369 - 384     030281 1 3
De behandeling van de ontwerpen van (rijks-)wet: behandeling van 16057 -
vergadering: 3 februari 1981
 
1 18 november 1980, eindverslag, nr. 31     KST16057N31K1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 9 september 1980, nr. 141     KST16057N141K1
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 2 september 1980, stemming(en), Blz. 6005 - 6052     020980 2 9
De stemmingen met betrekking tot het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffend... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 02 september 1980 orde 9
vergadering: 2 september 1980
 
2 28 augustus 1980, behandeling, 15467, 15883, Blz. 5939 - 6004     280880 2 8
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks-)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdedi... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 28 augustus 1980 orde 8
vergadering: 28 augustus 1980
 
2 27 augustus 1980, behandeling, Blz. 5875 - 6002     270880 2 4
De behandeling van de ontwerpen van (rijks-)wet: behandeling van 15467, 15883, 16057 -
vergadering: 27 augustus 1980
 
2 26 augustus 1980, eindverslag, nr. 11     KST16057N11K2
Eindverslag
 
2 26 augustus 1980, amendement, nr. 10     KST16057N10K2
Amendement van het lid Nijpels C.S.
 
2 26 augustus 1980, amendement, nr. 9     KST16057N9K2
Amendement van het lid Van den Broek
 
2 8 augustus 1980, nota van wijziging, nr. 8     KST16057N8K2
Nota van wijziging
 
2 8 augustus 1980, memorie van antwoord, nr. 7     KST16057N7K2
Memorie van antwoord
 
2 5 augustus 1980, voorlopig verslag, nr. 6     KST16057N6K2
Voorlopig verslag
 
2 12 februari 1980, nr. 5     KST16057N5K2
Vergelijkend overzicht van het artikel betreffende de instelling van een of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen volgens het ingediende wetsontwerp, de voorstellen van de staatscommissie-cals/donner en de grondwet
 
2 12 februari 1980, bijlage(n), nr. 4     KST16057N4K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 12 februari 1980, memorie van toelichting, nr. 3     KST16057N3K2
Memorie van toelichting
 
2 12 februari 1980, koninklijke boodschap, nr. 2     KST16057N2K2
Ontwerp van wet
 
2 12 februari 1980, koninklijke boodschap, nr. 1     KST16057N1K2
Koninklijke boodschap
 

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.