Amendement van het lid Nijpels C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende de instelling van een of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 10

AMENDEMENT VAN HET LID NIJPELS CS. Ontvangen 26 augustus 1980

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 5.2.9., tweede lid, wordt in plaats van: «dan geschiedt benoeming bij koninklijk besluit uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal» gelezen:

dan geschiedt benoeming door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Nijpels *

?

Abma Nijhof Van der Spek Waltmans Buurmeijer Brinkhorst Tweede Kamer, zitting 1979-1980,16057, nr. 10

 
 
 

2.

Meer informatie