Amendement van het lid Van den Broek - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende de instelling van een of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 9

AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BROEK

Ontvangen 26 augustus 1980

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel II wordt als volgt gewijzigd: In artikel 5.2.9., tweede lid, wordt in plaats van «rijksoverheid» gelezen: centrale overheid.

Toelichting De benaming «centrale overheid», die evenmin als de benaming «rijksoverheid» in de Grondwet voorkomt, verdient de voorkeur nu in de beweegreden van wetsontwerp 14786 (Wet Nationale ombudsman) eveneens over centrale overheid wordt gesproken en zo ook in de Wet AROB.

Van den Broek

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,16057, nr. 9

 
 
 

2.

Meer informatie