Nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende de instelling van een of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 8

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 8 augustus 1980

Het voorgestelde artikel II wordt als volgt gewijzigd: Artikel 5.2.9 wordt gelezen: 1. De wet stelt regels omtrent de instelling, bevoegdheid en werkwijze van een of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen. 2. Strekt de werkzaamheid zich uit tot gedragingen van de rijksoverheid, dan geschiedt benoeming bij koninklijk besluit uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Ontslag kan plaatsvinden in de gevallen bij de wet aangewezen.

-

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken a.i., J. de Koning De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., J. de Ruiter

De Minister van Justitie, J. de Ruiter Tweede Kamer, zitting 1979-1980,16057, nr. 8

 
 
 

2.

Meer informatie