Vergelijkend overzicht van het artikel betreffende de instelling van een of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen volgens het ingediende wetsontwerp, de voorstellen van de staatscommissie-cals/donner en de grondwet - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van een bepaling betreffende de instelling van een of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 5

Vergelijkend overzicht van het artikel betreffende de instelling van een of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen volgens het ingediende wetsontwerp, de voorstellen van de Staatscommissie-Cals/Donner en de Grondwet

Wetsontwerp

Staatscommissie

Grondwet

Artikel 5.2 9 De wet kan regels stellen omtrent de instelling van een of meer algemene, onafhankelijke organen voor het onderzoek van klachten betreffende overheidsgedragingen. Zij regelt de bevoegdheid en de werkwijze. Strekt de werkzaamheid zich uit tot gedragingen van de rijksoverheid, dan vindt benoeming plaats bij koninklijk besluit uit een voordracht van drie personen, opgemaakt door de Tweede Kamer der Staten-Generaal; ontslag kan plaatsvinden in de gevallen bij de wet aangewezen.

(Geen bepaling)

(Geen bepaling)

Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 16057, nrs. 1-5

 
 
 

2.

Meer informatie