Nota naar aanleiding van het verslag van de staten van de nederlandse antillen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

.4 wel ruimte laat voor een of andere vorm van verzorging door Nederland van de externe defensie van de Nederlandse Antillen na de onafhankelijkheid in welke vorm dan ook van deze eilandengroep, zij het in bondgenootschappelijk verband of anderszins. Eveneens zonder vooruit te lopen op de rapportage door de Koninkrijkswerkgroep en dus zonder ons ten aanzien van het onderwerp op enigerlei wijze te willen binden, stellen wij het op prijs als ons standpunt te kennen te geven dat het voorgestelde artikel 5.2.4 niet in de weg zou staan aan het op zich nemen door Nederland van taken als door de Staten van de Nederlandse Antillen bedoeld. Hierbij wijzen wij erop dat Nederland eventuele taken met betrekking tot de externe defensie van de Nederlandse Antillen, na het onafhankelijk worden van dat gebied, zo daartoe de bereidheid zou bestaan, alleen op zich zou kunnen nemen door het sluiten van een verdrag dat ingevolge de Grondwet de goedkeuring zal behoeven van de Staten-Genraal.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Ministervan Defensie, W. Scholten Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 15467 (R 1114), nr. 17

 
 
 

2.

Meer informatie