15467 (R1114) - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Dit wetsvoorstel werd op 1 februari 1979 ingediend door de minister van Algemene Zaken, Van Agt i, de minister van Binnenlandse Zaken, Wiegel i, en de minister van Defensie, Scholten i.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verworpen door de Eerste Kamer.

2.

Kerngegevens

Ingediend
1 februari 1979

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, A.A.M. (Dries) van Agt i
De minister van Binnenlandse Zaken, H. (Hans) Wiegel i
De minister van Defensie, W. (Willem) Scholten i

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en vijf amendementen ingediend.

4.

Documenten

(34 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 14 april 1981, stemming(en), 15467 & 15883, Blz. 677 - 736     140481 1 4
De stemmingen over de ontwerpen van Rijkswet: 15467 & 15883 - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 14 april 1981 orde 4
vergadering: 14 april 1981
 
1 7 april 1981, behandeling, 15883, Blz. 631 - 676     070481 1 7
De voortzetting van de behandeling van de wetsontwerpen: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepa lingen inzake de verdediging - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 07 april 1981 orde 7
vergadering: 7 april 1981
 
1 7 april 1981, behandeling, 15883, Blz. 631 - 676     070481 1 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsontwerpen: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 07 april 1981 orde 4
vergadering: 7 april 1981
 
1 24 maart 1981, behandeling, Blz. 591 - 626     240381 1 8
De behandeling van het ontwerp van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 24 maart 1981 orde 8
vergadering: 24 maart 1981
 
1 23 februari 1981, eindverslag, nr. 4c     KST15467N4cK1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 16 februari 1981, memorie van antwoord, nr. 4b Herdruk     KST15467N4b HerdrukK1
Memorie van antwoord
 
1 25 november 1980, voorlopig verslag, nr. 4a     KST15467N4aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 29 september 1980, nr. 4     KST15467N4K1
Gewijzigd ontwerp van rijkswet
 
2 18 september 1980, stemming(en), Blz. 63 - 110     180980 2 7
De stemmingen in verband met het ontwerp van (rijks)-wet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging - Handelingen Tweede Kamer 1980-1981 18 september 1980 orde 7
vergadering: 18 september 1980
 
2 4 september 1980, gewijzigd amendement, nr. 22     KST15467N22K2
Gewijzigde amendementen van de leden De Kwaadsteniet en Brinkhorst, ter vervanging van de, gedrukt onder nr. 20
 
2 4 september 1980, gewijzigd amendement, nr. 21     KST15467N21K2
Gewijzigde amendementen van de leden De Kwaadsteniet en Brinkhorst, ter vervanging van de, gedrukt onder nr. 19
 
2 2 september 1980, amendement, nr. 20     KST15467N20K2
Amendementen van de leden De Kwaadsteniet en Brinkhorst
 
2 2 september 1980, amendement, nr. 19     KST15467N19K2
Amendement van de leden De Kwaadsteniet en Brinkhorst
 
2 2 september 1980, behandeling, 15883, Blz. 6005 - 6052     020980 2 10
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van rijkswet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdedigin... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 02 september 1980 orde 10
vergadering: 2 september 1980
 
2 28 augustus 1980, behandeling, 15883, 16057, Blz. 5939 - 6004     280880 2 8
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks-)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdedi... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 28 augustus 1980 orde 8
vergadering: 28 augustus 1980
 
2 27 augustus 1980, behandeling, Blz. 5875 - 6002     270880 2 4
De behandeling van de ontwerpen van (rijks-)wet: behandeling van 15467, 15883, 16057 -
vergadering: 27 augustus 1980
 
2 26 augustus 1980, amendement, nr. 18     KST15467N18K2
Amendement van het lid Verbrugh
 
2 1 juli 1980, nota, nr. 17     KST15467N17K2
Nota naar aanleiding van het verslag van de staten van de nederlandse antillen
 
2 12 juni 1980, verslag, nr. 16     KST15467N16K2
Verslag van de staten van de nederlandse antillen
 
2 11 juni 1980, amendement, nr. 15     KST15467N15K2
Amendement van het lid Nijpels C.S.
 
2 11 juni 1980, gewijzigd amendement, nr. 14     KST15467N14K2
Gewijzigde amendementen van het lid Nijpels C.S., ter vervanging van die, gedrukt onder nr. 13
 
2 28 mei 1980, amendement, nr. 13     KST15467N13K2
Amendement van het lid Nijpels C.S.
 
2 16 mei 1980, nota van wijziging, nr. 12     KST15467N12K2
Tweede nota van wijzigingen
 
2 16 mei 1980, nota, nr. 11     KST15467N11K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 12 maart 1980, eindverslag, nr. 10     KST15467N10K2
Eindverslag
 
2 25 februari 1980, nota van verbetering, nr. 9     KST15467N9K2
Nota van verbeteringen
 
2 5 februari 1980, nota van wijziging, nr. 8     KST15467N8K2
Nota van wijzigingen
 
2 5 februari 1980, memorie van antwoord, nr. 7     KST15467N7K2
Memorie van antwoord
 
2 3 mei 1979, voorlopig verslag, nr. 6     KST15467N6K2
Voorlopig verslag
 
2 1 februari 1979, koninklijke boodschap, nr. 2     KST15467N2K2
Ontwerp van rijkswet
 
2 1 februari 1979, koninklijke boodschap, nr. 1     KST15467N1K2
Koninklijke boodschap
 
2 1 februari 1979, nr. 5     KST15467N5K2
Vergelijkend overzicht van de artikelen inzake de verdediging volgens het ontwerp van rijkswet, de voorstellen van de staatscommissie-cals/donner en de grondwet
 
2 1 februari 1979, bijlage(n), nr. 4     KST15467N4K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 1 februari 1979, memorie van toelichting, nr. 3     KST15467N3K2
Memorie van toelichting
 

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.