Verslag van de staten van de nederlandse antillen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 16

VERSLAG VAN DE STATEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Ontvangen 12 juni 1980

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal De bespreking van het onderhavige ontwerp van Rijkswet heeft dezerzijds aanleiding gegeven tot het maken van de navolgende opmerking. Zonder te willen vooruitlopen op de werkzaamheden van de Koninkrijkswerkgroep te dien aanzien, zou men dezerzijds in verband met de toekomstige defensie van de Nederlandse Antillen willen vernemen of het nieuw op te nemen artikel 5.2.4 wel ruimte laat voor een of andere vorm van verzorging door Nederland van de externe defensie van de Nederlandse Antillen na de onafhankelijkheid; in welke vorm dan ook van deze eilandengroep, zij het in bondgenootschappelijk verband of anderszins. Aldus vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van de 2de juni 1980.

De Rapporteur P. Bislip

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15467 (R 1114), nr. 16

 
 
 

2.

Meer informatie