Tweede nota van wijzigingen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging TWEEDE NOTA VAN WIJZIGINGEN Ontvangen 16 mei 1980

Het onder artikel II voorgestelde artikel 5.2.4 wordt als volgt gelezen:

Artikel 5.2.4

  • Ten behoeve van de militaire verdediging van het Koninkrijk, het vervullen van internationale taken met gebruik van militaire middelen en de hulpverlening door militairen kunnen plichten worden opgelegd volgens bij de wet te stellen regels. 2. Volgens bij de wet te stellen regels kunnen voorts plichten worden opgelegd ten behoeve van de civiele verdediging.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Ministervan Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Ministervan Defensie, W. Scholten Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15467 (R 1114), nr. 12

 
 
 

2.

Meer informatie