Nota van verbeteringen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging NOTA VAN VERBETERINGEN Ontvangen 25 februari 1980

In de memorie van antwoord (stuk nr. 7) moeten de volgende verbeteringen worden aangebracht:

I Op blz. 11,15de regel van onderen, moet na «artikel» worden ingevoegd: 196. Evenals de huidige Grondwet schrijft artikel II Op blz. 12, 6de regel van boven, moet in plaats van «had dan artikel 5.2.5 nl. de mogelijkheid van vrijstelling van» gelezen worden: is, zal het ook in de nieuwe Grondwet volkomen duidelijk zijn dat Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15467 (R 1114), nr. 9

 
 
 

2.

Meer informatie