Nota van wijzigingen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verdediging NOTA VAN WIJZIGINGEN Ontvangen 5 februari 1980

Het voorgestelde artikel II wordt als volgt gewijzigd:

A. Artikel 5.2.4 wordt als volgt gelezen: Ten behoeve van de militaire verdediging van het Koninkrijk, het vervullen van internationale taken met gebruik van militaire middelen, de hulpverlening door militairen en de civiele verdediging, kunnen plichten worden opgelegd volgens regels bij de wet te stellen.

B. Artikel 5.2.5 wordt als volgt gelezen: De wet regelt vrijstelling van militaire dienst wegens ernstige gewetensbezwaren.

De Minister-President, Ministervan Algemene Zaken, A. A. M. van Agt De Ministervan Binnenlandse Zaken, H. Wiegel

De Minister van Defensie, W. Scholten Tweede Kamer, zitting 1979-1980,15467 (R 1114), nr. 8

 
 
 

2.

Meer informatie