Amendement van het lid Faber C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen en het recht van onderzoek

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 13

AMENDEMENT VAN HET LID FABER CS. Ontvangen 11 december 1979

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel II wordt in artikel 3.2.4 in plaats van «de verlangde inlichtingen» gelezen: de door een of meer leden verlangde inlichtingen.

Toelichting Dit amendement beoogt te voorkomen, dat de antwoordplicht van bewindslieden afhankelijk gesteld kan worden van de instemming van een kamermeerderheid.

Faber Patijn Brinkhorst

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14225 (R 1051), nr. 13

 
 
 

2.

Meer informatie