14225 (R1051) - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen en het recht van onderzoek

Dit wetsvoorstel werd op 10 november 1976 ingediend door de regering.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 17 december 1980.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen en het recht van onderzoek.

2.

Kerngegevens

Ingediend
10 november 1976

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen en het recht van onderzoek

3.

Uit de memorie van toelichting

ALGEMEEN Dit ontwerp betreft die bepalingen van het nieuwe grondwetshoofdstuk inzake de Staten-Generaal, waarvan de vaststelling onderworpen is aan de rijkswetprocedure, te weten de bepalingen inzake het recht inlichtingen van de regering te vragen en het recht van onderzoek (enquête). De rijkswetprocedure is van toepassing, omdat het hier gaat om -andere dan procedurele -bevoegdheden van de Staten-Generaal, welke ook kunnen worden uitgeoefend in koninkrijksaangelegenheden (art. 5 Statuut).

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden een nota van wijziging, een nota van verbetering en vier amendementen ingediend.

5.

Documenten

(31 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 16 december 1980, stemming(en), Blz. 271 - 314     161280 1 5
De stemming over het ontwerp van rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de... - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 16 december 1980 orde 5
vergadering: 16 december 1980
 
1 2 december 1980, behandeling, 14222, 14223, 14224, 14226, 14457, Blz. 195 - 232     021280 1 3
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 02 december 1980 orde 3
vergadering: 2 december 1980
 
1 28 oktober 1980, behandeling, 14222, 14223, 14224, 14226, 14457, Blz. 33 - 58     281080 1 3
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 28 oktober 1980
 
1 28 augustus 1980, nr. 57d     KST14225N57dK1
Nota ter verbetering van een misstelling in de memorie van antwoord
 
1 27 augustus 1980, nr. 57c     KST14225N57cK1
Nota ter verbetering van een misstelling in de memorie van antwoord
 
1 26 augustus 1980, eindverslag, nr. 136     KST14225N136K1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dar grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de Ministers en de Staatssecretarissen en het recht van onderzoek
 
1 19 augustus 1980, memorie van antwoord, nr. 57b     KST14225N57bK1
Memorie van antwoord
 
1 29 mei 1980, voorlopig verslag, nr. 57a     KST14225N57aK1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 15 februari 1980, nr. 57     KST14225N57K1
Gewijzigd ontwerp van rijkswet
 
2 12 februari 1980, behandeling, Blz. 2865 - 2928     120280 2 10
De voortzetting van de behandeling van het ontwerp van Rijkswet Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven va... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 12 februari 1980 orde 10
vergadering: 12 februari 1980
 
2 5 februari 1980, amendement, nr. 16     KST14225N16K2
Amendement van het lid Faber C.S.
 
2 5 februari 1980, behandeling, 14222, 14223, 14224, 14226, 14348, 14457 Blz. 2703 - 2862     050280 2 10
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijkswet): Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichti... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 05 februari 1980 orde 10
vergadering: 5 februari 1980
 
2 18 december 1979, behandeling, 14222, 14223, 14224, 14226, 14348, 14457, Blz. 2057 - 2240     181279 2 9
De voorzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 18 december 1979
 
2 13 december 1979, behandeling, 14222, 14223, 14224, 14226, 14348, 14457, Blz. 1987 - 2056     131279 2 14
De voorzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 13 december 1979
 
2 12 december 1979, behandeling, 14222, 14223, 14224, Blz. 1919 - 1986     121279 2 5
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelli... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 12 december 1979 orde 5
vergadering: 12 december 1979
 
2 12 december 1979, behandeling, 14222, 14223, 14224, 14226, 14348, 14457, Blz. 1919 - 1986     121279 2 7
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 12 december 1979
 
2 11 december 1979, amendement, nr. 15     KST14225N15K2
Amendement van het lid Patijn C.S.
 
2 11 december 1979, amendement, nr. 14     KST14225N14K2
Amendement van het lid Kappeyne van de Coppello C.S.
 
2 11 december 1979, amendement, nr. 13     KST14225N13K2
Amendement van het lid Faber C.S.
 
2 9 november 1979, nota, nr. 12     KST14225N12K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 21 september 1979, eindverslag, nr. 11     KST14225N11K2
Eindverslag
 
2 20 september 1979, nota van verbetering, nr. 10     KST14225N10K2
Nota van verbeteringen
 
2 25 juli 1979, nota van wijziging, nr. 9     KST14225N9K2
Nota van wijziging
 
2 25 juli 1979, bijlage(n), nr. 8     KST14225N8K2
Bijlage bij de memorie van antwoord
 
2 25 juli 1979, memorie van antwoord, nr. 7     KST14225N7K2
Memorie van antwoord
 
2 18 januari 1979, voorlopig verslag, nr. 6     KST14225N6K2
Voorlopig verslag
 
2 14 januari 1977, verslag, nr. 5     KST14225N5K2
Verslag van de staten van de nederlandse antillen
 
2 10 november 1976, bijlage(n), nr. 4     KST14225N4K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 10 november 1976, memorie van toelichting, nr. 3     KST14225N3K2
Memorie van toelichting
 
2 10 november 1976, koninklijke boodschap, nr. 2     KST14225N2K2
Ontwerp van rijkswet
 
2 10 november 1976, koninklijke boodschap, nr. 1     KST14225N1K2
Koninklijke boodschap
 

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.