Nota van verbeteringen - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en de staatssecretarissen en het recht van onderzoek

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr.10

De vroegere stukken zijn gedrukt in de zittingen 1976-1977 en 1978-1979

NOTA VAN VERBETERINGEN Ontvangen 20 september 1979

A. In de memorie van antwoord wordt de volgende verbetering aangebracht: De ondertekening op bladzijde 10 moet worden gelezen:

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken a.i.,

H. Wiegel

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel B. In de nota van wijziging worden de volgende verbeteringen aangebracht: Het woord «Ministers» wordt gelezen: ministers; het woord «Staatssecretarissen» wordt gelezen: staatssecretarissen.

De Minister van Binnenlandse Zaken, H. Wiegel Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14225 (R 1051), nr. 10

 
 
 

2.

Meer informatie