Amendement van het lid Van der Spek - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 20

AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER SPEK Ontvangen 12 december 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt in artikel 3.1.5, eerste lid, in plaats van «achttien» gelezen: zestien.

Toelichting Dit amendement beoogt het actief kiesrecht te verlenen aan personen van zestien jaar en ouder.

Van der Spek

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14223, nr. 20

 
 
 

2.

Meer informatie