14223 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer

Dit wetsvoorstel werd op 10 november 1976 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken, De Gaay Fortman i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 17 december 1980.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer i.

2.

Kerngegevens

Ingediend
10 november 1976

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken, W.F. de Gaay Fortman i

3.

Uit de memorie van toelichting

ALGEMEEN Dit wetsontwerp strekt tot vaststelling van de bepalingen van paragraaf 1 van het nieuwe grondwetshoofdstuk inzake de Staten-Generaal, voor zover deze de verkiezing van de beide kamers betreffen. De in het wetsontwerp voorgestelde volgorde van de artikelen wijkt enigszins af van die van de staatscommissie. Dit houdt verband met de omstandigheid dat de staatscommissie voor beide kamers directe verkiezing voorschrijft, terwijl in het wetsontwerp voor de Eerste Kamer het stelsel van indirecte verkiezing wordt gehandhaafd. Na de voor beide kamers geldende bepalingen inzake de zittingsduur en het kiesstelsel volgen in het ontwerp afzonderlijke artikelen voor Tweede en Eerste Kamer, waarin wordt aangeduid door wie elke kamer wordt gekozen. De daarop volgende bepalingen inzake het passief kiesrecht, het onderzoek van de geloofsbrieven en de wettelijke regeling van het kiesrecht betreffen weer beide kamers. In het ontwerp is geen bepaling opgenomen inzake verdubbeling van het aantal leden der kamers (art. 93 Grondwet, art. 43 staatscommissie). Daaraan bestaat geen behoefte, aangezien het in de bedoeling ligt dat in het herzieningsontwerp betreffende de Koning geen gevallen meer voorkomen van besluitvorming in de Staten-Generaal na verdubbeling van het aantal leden. Het voorstel tot het doen vervallen van artikel 93 zal in dat ontwerp worden opgenomen.

4.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden vier nota's van wijziging en 13 amendementen ingediend.

5.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

6.

Documenten

(43 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 16 december 1980, stemming(en), Blz. 271 - 314     161280 1 3
De stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eer... - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 16 december 1980 orde 3
vergadering: 16 december 1980
 
1 2 december 1980, behandeling, 14222, 14224, 14225, 14226, 14457, Blz. 195 - 232     021280 1 3
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 02 december 1980 orde 3
vergadering: 2 december 1980
 
1 28 oktober 1980, behandeling, 14222, 14224, 14225, 14226, 14457, Blz. 33 - 58     281080 1 3
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 28 oktober 1980
 
1 26 augustus 1980, eindverslag, nr. 136     KST14223N136K1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal
 
1 19 augustus 1980, memorie van antwoord, nr. 112b Herdruk     KST14223N112b HerdrukK1
Memorie van antwoord - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal
 
1 24 juni 1980, nr. 112a     KST14223N112aK1
Nota ter verbetering van een misstelling in het voorlopig verslag - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal
 
1 10 juni 1980, voorlopig verslag, nr. 112     KST14223N112K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal
 
1 15 februari 1980, nr. 55     KST14223N55K1
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 12 februari 1980, motie, nr. 29     KST14223N29K2
Motie van het lid Patijn C.S.
 
2 12 februari 1980, nota van wijziging, nr. 28     KST14223N28K2
Vierde nota van wijziging
 
2 12 februari 1980, behandeling, Blz. 2865 - 2928     120280 2 8
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de ... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 12 februari 1980 orde 8
vergadering: 12 februari 1980
 
2 11 februari 1980, verslag, nr. 27     KST14223N27K2
Verslag van een mondeling overleg
 
2 8 februari 1980, gewijzigd amendement, nr. 26     KST14223N26K2
Gewijzigd amendement van het lid Patijn ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 23
 
2 8 februari 1980, nota van wijziging, nr. 25     KST14223N25K2
Derde nota van wijzigingen
 
2 7 februari 1980, gewijzigd amendement, nr. 24     KST14223N24K2
Gewijzigd amendement van het lid Waltmans ter vervanging van dat, gedrukt onder nr. 19
 
2 5 februari 1980, amendement, nr. 23     KST14223N23K2
Amendement van het lid Patijn
 
2 5 februari 1980, behandeling, 14222, 14224, 14225, 14226, 14348, 14457 Blz. 2703 - 2862     050280 2 10
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijkswet): Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichti... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 05 februari 1980 orde 10
vergadering: 5 februari 1980
 
2 18 december 1979, behandeling, 14222, 14224, 14225, 14226, 14348, 14457, Blz. 2057 - 2240     181279 2 9
De voorzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 18 december 1979
 
2 13 december 1979, behandeling, 14222, 14224, 14225, 14226, 14348, 14457, Blz. 1987 - 2056     131279 2 14
De voorzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 13 december 1979
 
2 12 december 1979, amendement, nr. 22     KST14223N22K2
Amendementen van het lid Van der Spek
 
2 12 december 1979, amendement, nr. 21     KST14223N21K2
Amendementen van het lid Van der Spek
 
2 12 december 1979, amendement, nr. 20     KST14223N20K2
Amendement van het lid Van der Spek
 
2 12 december 1979, behandeling, 14222, 14224, 14225, Blz. 1919 - 1986     121279 2 5
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelli... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 12 december 1979 orde 5
vergadering: 12 december 1979
 
2 12 december 1979, behandeling, 14222, 14224, 14225, 14226, 14348, 14457, Blz. 1919 - 1986     121279 2 7
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 12 december 1979
 
2 11 december 1979, amendement, nr. 19     KST14223N19K2
Amendement van het lid Waltmans
 
2 11 december 1979, amendement, nr. 18     KST14223N18K2
Amendement van het lid De Kwaadsteniet C.S.
 
2 11 december 1979, amendement, nr. 17     KST14223N17K2
Amendement van het lid De Kwaadsteniet C.S.
 
2 11 december 1979, amendement, nr. 16     KST14223N16K2
Amendementen van het lid De Kwaadsteniet C.S.
 
2 11 december 1979, amendement, nr. 15     KST14223N15K2
Amendement van het lid De Kwaadsteniet C.S.
 
2 7 december 1979, amendement, nr. 14     KST14223N14K2
Amendement van het lid Patijn
 
2 7 december 1979, amendement, nr. 13     KST14223N13K2
Amendement van het lid Patijn
 
2 7 december 1979, amendement, nr. 12     KST14223N12K2
Amendement van het lid Patijn
 
2 6 december 1979, amendement, nr. 11     KST14223N11K2
Amendement van het lid Brinkhorst
 
2 31 oktober 1979, nota van wijziging, nr. 10     KST14223N10K2
Tweede nota van wijzigingen
 
2 31 oktober 1979, nota, nr. 9     KST14223N9K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 21 september 1979, eindverslag, nr. 8     KST14223N8K2
Eindverslag
 
2 30 juli 1979, nota van wijziging, nr. 7     KST14223N7K2
Nota van wijzigingen
 
2 30 juli 1979, memorie van antwoord, nr. 6     KST14223N6K2
Memorie van antwoord
 
2 29 januari 1979, voorlopig verslag, nr. 5     KST14223N5K2
Voorlopig verslag
 
2 10 november 1976, bijlage(n), nr. 4     KST14223N4K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 10 november 1976, memorie van toelichting, nr. 3     KST14223N3K2
Memorie van toelichting
 
2 10 november 1976, koninklijke boodschap, nr. 2     KST14223N2K2
Ontwerp van wet
 
2 10 november 1976, koninklijke boodschap, nr. 1     KST14223N1K2
Koninklijke boodschap
 

7.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.