Amendement van het lid Brinkhorst - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

AMENDEMENT VAN HET LID BRINKHORST Ontvangen 6 december 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In Artikel II wordt het daarin voorgestelde artikel 3.1.8, lid 3, als volgt gelezen: 3. Niettemin kan een minister of staatssecretaris zijn ambt verenigen met het lidmaatschap van de Staten-Generaal tot ten hoogste vier maanden na zijn verkiezing tot lid van een van beide kamers.

Toelichting Deze nieuwe tekst komt letterlijk overeen met artikel 45, lid 3, als voorgesteld door de Staatscommissie Cals-Donner. Waarom bepalingen die onprettig zijn maar stimulerend kunnen werken voor het bespoedigen van de kabinetsformatie opheffen, door een onbepaalde termijn in te lassen? Dit is namelijk het geval in het oorspronkelijke lid 3, zoals dat door de Regering is voorgesteld.

Brinkhorst

' Herdruk i.v.m. verbetering

Tweede Kamer, zitting 1979-1980,14223, nr. 11

 
 
 

2.

Meer informatie