Amendement van het lid De Kwaadsteniet C.S. - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 14

AMENDEMENT VAN HET LID DE KWAADSTENIET CS. Ontvangen 6 december 1979

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In Artikel 3.1.12, eerste lid, wordt in plaats van de «Eerste Kamer» gelezen: Tweede Kamer.

Toelichting: In het nieuwe artikel 3.1.2 eerste lid wordt, in afwijking van de huidige Grondwetsbepaling, de Tweede Kamer als eerste genoemd om «de grotere betekenis» van deze Kamer tot uitdrukking te brengen. Ondergetekende is van mening dat deze omdraaiing ook gevolgen dient te hebben voor het voorzitterschap van de Verenigde Vergadering.

De Kwaadsteniet VanThijn Kappeyne van de Copello Brinkhorst M.Bakker Tweede Kamer, zitting 1979-1980, 14222, nr. 14

 
 
 

2.

Meer informatie