14222 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal

Dit wetsvoorstel werd op 10 november 1976 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken.

 

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verworpen door de Eerste Kamer in de vergadering van 23 december 1980.

2.

Kerngegevens

Ingediend
10 november 1976

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en samenstelling van de Staten-Generaal

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Binnenlandse Zaken

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden twee nota's van wijziging, een nota van verbetering en vier amendementen ingediend.

4.

Moties

Bij dit dossier werd in de Tweede Kamer een motie ingediend.

5.

Documenten

(34 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 23 december 1980, stemming(en), Blz. 315 - 340     231280 1 2
De herstemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de St... - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 23 december 1980 orde 2
vergadering: 23 december 1980
 
1 16 december 1980, stemming(en), Blz. 271 - 314     161280 1 2
De stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelling van de Sta t... - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 16 december 1980 orde 2
vergadering: 16 december 1980
 
1 2 december 1980, behandeling, 14223, 14224, 14225, 14226, 14457, Blz. 195 - 232     021280 1 3
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: - Handelingen Eerste Kamer 1980-1981 02 december 1980 orde 3
vergadering: 2 december 1980
 
1 28 oktober 1980, behandeling, 14223, 14224, 14225, 14226, 14457, Blz. 33 - 58     281080 1 3
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 28 oktober 1980
 
1 26 augustus 1980, eindverslag, nr. 136     KST14222N136K1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 19 augustus 1980, memorie van antwoord, nr. 112b Herdruk     KST14222N112b HerdrukK1
Memorie van antwoord
 
1 24 juni 1980, nr. 112a     KST14222N112aK1
Nota ter verbetering van een misstelling in het voorlopig verslag
 
1 10 juni 1980, voorlopig verslag, nr. 112     KST14222N112K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 15 februari 1980, nr. 54     KST14222N54K1
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 12 februari 1980, stemming(en), Blz. 2865 - 2928     120280 2 11
De stemming over de motie-Van Thijn c.s. over wijziging van het wetsontwerp inzake bepalingen betreffende de wetgevende macht - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 12 februari 1980 orde 11
vergadering: 12 februari 1980
 
2 12 februari 1980, behandeling, Blz. 2865 - 2928     120280 2 7
De voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de same... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 12 februari 1980 orde 7
vergadering: 12 februari 1980
 
2 5 februari 1980, behandeling, 14223, 14224, 14225, 14226, 14348, 14457 Blz. 2703 - 2862     050280 2 10
De voortzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijkswet): Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichti... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 05 februari 1980 orde 10
vergadering: 5 februari 1980
 
2 18 december 1979, behandeling, 14223, 14224, 14225, 14226, 14348, 14457, Blz. 2057 - 2240     181279 2 9
De voorzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 18 december 1979
 
2 13 december 1979, motie, nr. 18     KST14222N18K2
Motie van de leden Van Thijn en Patijn
 
2 13 december 1979, behandeling, 14223, 14224, 14225, 14226, 14348, 14457, Blz. 1987 - 2056     131279 2 14
De voorzetting van de behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 13 december 1979
 
2 12 december 1979, behandeling, 14223, 14224, 14225, Blz. 1919 - 1986     121279 2 5
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake de inrichting en de samenstelli... - Handelingen Tweede Kamer 1979-1980 12 december 1979 orde 5
vergadering: 12 december 1979
 
2 12 december 1979, behandeling, 14223, 14224, 14225, 14226, 14348, 14457, Blz. 1919 - 1986     121279 2 7
De behandeling van de ontwerpen van (rijks)wet: behandeling van 14222 en 6 andere Grondwetsvoorstellen -
vergadering: 12 december 1979
 
2 11 december 1979, amendement, nr. 17     KST14222N17K2
Amendementen van het lid Kappeyne van de Coppello C.S.
 
2 11 december 1979, amendement, nr. 16     KST14222N16K2
Amendement van het lid De Kwaadsteniet C.S.
 
2 6 december 1979, amendement, nr. 15     KST14222N15K2
Amendement van het lid Van Thijn
 
2 6 december 1979, amendement, nr. 14     KST14222N14K2
Amendement van het lid De Kwaadsteniet C.S.
 
2 31 oktober 1979, nota van wijziging, nr. 13     KST14222N13K2
Tweede nota van wijzigingen
 
2 31 oktober 1979, nota, nr. 12     KST14222N12K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 21 september 1979, eindverslag, nr. 11     KST14222N11K2
Eindverslag
 
2 20 september 1979, nota van verbetering, nr. 10     KST14222N10K2
Nota van verbeteringen
 
2 26 juni 1979, nota van wijziging, nr. 9     KST14222N9K2
Nota van wijzigingen
 
2 26 juni 1979, memorie van antwoord, nr. 7     KST14222N7K2
Memorie van antwoord
 
2 16 juni 1979, bijlage(n), nr. 8     KST14222N8K2
Bijlage bij de memorie van antwoord
 
2 22 januari 1979, voorlopig verslag, nr. 6     KST14222N6K2
Voorlopig verslag
 
2 10 november 1976, nr. 5     KST14222N5K2
Vergelijkend overzicht van de artikelen inzake de staten-generaal volgens de wetsontwerpen, de voorstellen van de staatscommissie-cals/donner en de grondwet
 
2 10 november 1976, bijlage(n), nr. 4     KST14222N4K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 10 november 1976, memorie van toelichting, nr. 3     KST14222N3K2
Memorie van toelichting
 
2 10 november 1976, koninklijke boodschap, nr. 2     KST14222N2K2
Ontwerp van wet
 
2 10 november 1976, koninklijke boodschap, nr. 1     KST14222N1K2
Koninklijke boodschap
 

6.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.