Nota van wijziging - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake het geven van inlichtingen door de ministers en het recht van onderzoek

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr.9

NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 25 juli 1979

In het intilulé en in de considerans wordt na «de Ministers» ingevoegd; en de Staatssecretarissen.

Tweede Kamerzitting 1978-1979, 14225 (R 1051), nr.9

 
 
 

2.

Meer informatie