Gewijzigd amendement van het lid Faber ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 14 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 32

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14 Ontvangen 15 maart 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt artikel 7.4 als volgt gelezen:

Artikel 7.4

Bij de wet kan worden bepaald, dat de commissaris van de Koning voorts wordt belast met de uitvoering van een door de Regering te geven ambtsinstructie.

Faber Tweede Kamer, zitting 1978-1978, 13990, nr. 32

 
 
 

2.

Meer informatie