13990 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincie en gemeenten

Dit wetsvoorstel werd op 11 augustus 1976 ingediend door de minister van Algemene Zaken, De Gaay Fortman i, en de minister van Binnenlandse Zaken, De Gaay Fortman i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten.

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Stand van zaken

Het wetsvoorstel is verheven tot wet en gepubliceerd in het Staatsblad op 9 mei 1980.

De tweede lezing van dit voorstel vond plaats door middel van wetsvoorstel Verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten i.

2.

Kerngegevens

Ingediend
11 augustus 1976

Volledige titel
Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincie en gemeenten

Ondertekening memorie van toelichting

De minister van Algemene Zaken, W.F. de Gaay Fortman i
De minister van Binnenlandse Zaken, W.F. de Gaay Fortman i

3.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel werden drie nota's van wijziging en 16 amendementen ingediend.

4.

Documenten

(44 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

1 6 mei 1980, stemming(en), Blz. 575 - 612     060580 1 3
De stemming over het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 06 mei 1980 orde 3
vergadering: 6 mei 1980
 
1 22 april 1980, behandeling, Blz. 535 - 574     220480 1 2
De behandeling van het wetsontwerp Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten - Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 22 april 1980 orde 2
vergadering: 22 april 1980
 
1 11 januari 1980, eindverslag, nr. 10b     KST13990N10bK1
Eindverslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 4 januari 1980, memorie van antwoord, nr. 10a     KST13990N10aK1
Memorie van antwoord
 
1 2 oktober 1979, voorlopig verslag, nr. 10     KST13990N10K1
Voorlopig verslag van de vaste commissie voor algemene zaken en huis der koningin
 
1 30 maart 1979, nr. 85     KST13990N85K1
Nader gewijzigd ontwerp van wet
 
2 22 maart 1979, 13991, 13993, 13994, 13995, Blz. 4263 - 4310     220379 2 8
De voortzetting van de artikelsgewijze behandeling van de wetsontwerpen met betrekking tot de voorgestelde veranderingen in de Grondwet - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 22 maart 1979 orde 8
vergadering: 22 maart 1979
 
2 20 maart 1979, nader gewijzigd amendement, nr. 33     KST13990N33K2
Nader gewijzigd amendement van het lid Brinkhorst ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 30
 
2 15 maart 1979, gewijzigd amendement, nr. 32     KST13990N32K2
Gewijzigd amendement van het lid Faber ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 14
 
2 15 maart 1979, amendement, nr. 31     KST13990N31K2
Amendement van het lid Patijn
 
2 15 maart 1979, gewijzigd amendement, nr. 30     KST13990N30K2
Gewijzigd amendement van het lid Brinkhorst ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 24
 
2 15 maart 1979, behandeling, 13991, 13993, 13994, 13995, Blz. 4083 - 4156     150379 2 14
De voortzetting van de behandeling van de wetsontwerpen: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepa lingen inzake provincies en gemeent... - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 15 maart 1979 orde 14
vergadering: 15 maart 1979
 
2 14 maart 1979, behandeling, 13991, Blz. 4019 - 4154     140379 2 4
De voortzetting van de behandeling van de wetsontwerpen: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepa lingen inzake provincies en gemeent... - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 14 maart 1979 orde 4
vergadering: 14 maart 1979
 
2 27 februari 1979, amendement, nr. 29     KST13990N29K2
Amendement van het lid Kappeyne van de Coppello
 
2 27 februari 1979, amendement, nr. 28     KST13990N28K2
Amendement van het lid Kappeyne van de Coppello
 
2 27 februari 1979, amendement, nr. 27     KST13990N27K2
Amendementen van het lid Van der Spek
 
2 27 februari 1979, amendement, nr. 26     KST13990N26K2
Amendementen van het lid Van der Spek
 
2 27 februari 1979, gewijzigd amendement, nr. 25     KST13990N25K2
Gewijzigd amendement van het lid Faber ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 20
 
2 27 februari 1979, behandeling, 13991, 13993, 13994, 13995, Blz. 3641 - 3704     270279 2 4
De behandeling van de wetsontwerpen: Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten - Handelingen Tweede Kamer 1978-1979 27 februari 1979 orde 4
vergadering: 27 februari 1979
 
2 26 februari 1979, amendement, nr. 24     KST13990N24K2
Amendement van het lid Brinkhorst
 
2 22 februari 1979, amendement, nr. 23     KST13990N23K2
Amendement van het lid Faber
 
2 22 februari 1979, amendement, nr. 22     KST13990N22K2
Amendement van het lid Faber
 
2 22 februari 1979, amendement, nr. 21     KST13990N21K2
Amendement van het lid Faber
 
2 22 februari 1979, amendement, nr. 20     KST13990N20K2
Amendement van het lid Faber
 
2 22 februari 1979, amendement, nr. 19     KST13990N19K2
Amendementen van het lid Faber
 
2 22 februari 1979, amendement, nr. 18     KST13990N18K2
Amendement van de leden Brinkhorst en Stoffelen
 
2 22 februari 1979, amendement, nr. 17     KST13990N17K2
Amendement van het lid Brinkhorst
 
2 22 februari 1979, amendement, nr. 16     KST13990N16K2
Amendement van het lid Stoffelen
 
2 22 februari 1979, amendement, nr. 15     KST13990N15K2
Amendement van de leden Stoffelen en Brinkhorst
 
2 22 februari 1979, amendement, nr. 14     KST13990N14K2
Amendement van het lid Faber
 
2 5 februari 1979, nota van wijziging, nr. 11     KST13990N11K2
Derde nota van wijziging
 
2 22 december 1978, nota van wijziging, nr. 10     KST13990N10K2
Tweede nota van wijzigingen
 
2 22 december 1978, nota, nr. 9     KST13990N9K2
Nota naar aanleiding van het eindverslag
 
2 11 september 1978, eindverslag, nr. 8     KST13990N8K2
Eindverslag
 
1 1 januari 1978, 13990     KST13990N85aK1
Tweede gewijzigd vergelijkend overzicht van de artikelen inzake provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen volgens de ingediende wetsontwerpen 13 990-13 995, de voorstellen van de staatscommissie-cals donner en de grondwet
 
2 1 januari 1978, gewijzigd voorstel van wet, nr. 13     KST13990N13K2
Gewijzigd ontwerp van wet
 
2 1 januari 1978, nr. 12     KST13990N12K2
Gewijzigd vergelijkend overzicht van de artikelen inzake provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen volgens de ingediende wetsontwerpen 13 990-13 995, de voorstellen van de staatsc0mmissie-cals/d0nner en de grondwet
 
2 7 januari 1977, nota van wijziging, nr. 7     KST13990N7K2
Nota van wijzigingen
 
2 7 januari 1977, memorie van antwoord, nr. 6     KST13990N6K2
Memorie van antwoord
 
2 9 november 1976, voorlopig verslag, nr. 5     KST13990N5K2
Voorlopig verslag
 
2 11 augustus 1976, bijlage(n), nr. 4     KST13990N10K2
Bijlagen bij de memorie van toelichting
 
2 11 augustus 1976, memorie van toelichting, nr. 3     KST13990N3K2
Memorie van toelichting
 
2 11 augustus 1976, koninklijke boodschap, nr. 2     KST13990N2K2
Ontwerp van wet
 
2 11 augustus 1976, koninklijke boodschap, nr. 1     KST13990N1K2
Koninklijke boodschap
 

5.

Over dit dossier

Dit parlementaire dossier is door PDC automatisch samengesteld en verrijkt en redactioneel gecheckt. Op basis van dezelfde methoden en technieken creëert PDC 24/7 actuele dossiers in de Parlementaire Monitor en in de EU Monitor. Met behulp van de monitoren volgt u Den Haag en Brussel op de voet of blikt u terug op eerdere besluitvorming. Neem contact op als u meer wilt weten over de parlementaire data van PDC of over een abonnement op een monitor.