Amendement van het lid Patijn - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 31

AMENDEMENT VAN HET LID PATIJN Ontvangen 15 maart 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt in artikel 7.6, eerste lid, in plaats van «die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en niet op grond van artikel 3.1.5., tweede lid, van het kiesrecht zijn uitgesloten» gelezen: die voldoen aan de vereisten die gelden voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Toelichting Ten einde niet vooruitte lopen op de principiële beslissingen die de Kamer dient te nemen over de vereisten, te stellen aan het actief en het passief kiesrecht, die bij de behandeling van wetsontwerp 14223 dienen te worden genomen, wordt in dit amendement naar deze behandeling verwezen.

Patijn

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 13990, nr. 31

 
 
 

2.

Meer informatie