Gewijzigd amendement van het lid Brinkhorst ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 24 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 30

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BRINKHORST TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 24 Ontvangen 15 maart 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In Artikel II wordt vóór artikel 7.1 een nieuw artikel 7.0 ingevoegd, luidende:

Artikel 7.0

Territoriale decentralisatie van taken en bevoegdheden vormt het uitgangspunt voor de inrichting van het openbaar bestuur.

Brinkhorst

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13990, nr. 30

 
 
 

2.

Meer informatie