Amendement van het lid Kappeyne van de Coppello - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 29

AMENDEMENT VAN HET LID KAPPEYNE VAN DE COPPELLO Ontvangen 27 februari 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt aan artikel 7.3. een nieuw lid toegevoegd, luidende: 3. Gedeputeerde staten en de wethouders worden door en uit provinciale staten onderscheidenlijk de gemeenteraad gekozen.

Kappeyne van de Coppello

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13990, nr. 29

 
 
 

2.

Meer informatie