Amendement van het lid Kappeyne van de Coppello - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten AMENDEMENT VAN HET LID KAPPEYNE VAN DE COPPELLO Ontvangen 27 februari 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt aan artikel 7.6, eerste lid, toegevoegd: ledere kiezer brengt één stem uit.

Kappeyne van de Coppello

Tweede Kamer, zitting 1978-1979, 13990, nr. 28

 
 
 

2.

Meer informatie