Gewijzigd amendement van het lid Faber ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 20 - Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van bepalingen inzake provincies en gemeenten

Inhoudsopgave van deze pagina:

1.

Tekst

Nr. 25

GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID FABER TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20 Ontvangen 27 februari 1979

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt in artikel 7.2, tweede lid, in plaats van «bij of krachtens de wet» gelezen: bij de wet of bij algemeen verbindend voorschrift krachtens de wet.

Faber

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,13990, nr. 25

 
 
 

2.

Meer informatie